Bob Rietjens | Tech Lawyer

Met deze vier stappen voorkom je Vendor Lock-in

Soms zit je ongewild vast aan een leverancier. Als je niet kunt overstappen van leverancier zonder aanzienlijke overstapkosten te maken, spreken we van een vendor lock-in. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn: het moeten afkopen van een lopend contract, het kopen van nieuwe licenties of het maken van migratiekosten.

Een Vendor Lock-in kost geld

Door een vendor lock-in verschuift de onderhandelingskracht naar de leverancier. Dat resulteert in hogere prijzen en slechtere voorwaarden voor jouw bedrijf. Leveranciers voelen natuurlijk goed aan dat je ze niet snel zult verlaten als de kosten daarvoor te hoog zijn. In dat geval zal een leverancier eerder geneigd zijn om zich harder op te stellen in onderhandelingen, bijvoorbeeld bij een contractsverlenging of uitbreiding van diensten.

Niet alle overstapkosten zullen te vermijden zijn. Een migratie kost altijd geld. Maar een overstap is soms contractueel wel makkelijker te maken.

1. Verdeel en heers

Eigenlijk geen juridisch punt, maar misschien wel de belangrijkste. Zorg waar mogelijk voor meerdere leveranciers en kies per opdracht bij wie je deze wegzet. Sluit bijvoorbeeld framework overeenkomsten met meerdere leveranciers. Als een leverancier bang is dat je diensten bij een ander onderbrengt, is de kans groter hij je goede voorwaarden zal geven. Probeer ook exclusiviteit in een contract te voorkomen.

2. Reap what you sow

Als je een leverancier vraagt om iets voor je te maken (bijvoorbeeld video, teksten, software, etc), dan komt het auteursrecht in principe toe aan de leverancier. Zelfs als jouw bedrijf betaalt voor de ontwikkeling. Op het moment dat je overstapt naar een andere leverancier, zal de oude leverancier mogelijk moeilijk gaan doen over de auteursrechten. Hij zal bijvoorbeeld zeggen dat je de ontwikkelde software alleen tijdens de duur van de relatie met de oude leverancier mag gebruiken. Of dat je de software wel mag gebruiken, maar dat je geen onderhoud of aanpassingen mag doen. Overdracht van auteursrecht is contractueel eenvoudig te regelen en voorkomt een hoop gedoe achteraf. Wil de leverancier niet overdragen, bespreek dan een zeer uitgebreid licentierecht

3. Terug naar de bron

Zorg dat je broncode hebt van software die voor je is ontwikkeld. Zonder de broncode is het onmogelijk om software aan te passen. Beding dus dat je altijd een kopie van de broncode hebt en zorg er dus voor dat je deze ook daadwerkelijk tussentijds krijgt bij updates en upgrades van de software. En als je de auteursrechten niet krijgt, zorg dan ook dat je het recht hebt op het aanpassen en onderhouden van de software. Anders heb je de broncode maar mag je er misschien niets mee.

4. Waar is de uitgang?

Neem in je contract een goed exit-beding op. Vaak heb je ondersteuning nodig van een oude leverancier als je wilt overstappen naar een nieuwe leverancier. En je oude leverancier zal weinig motivatie hebben om je goed te helpen als je weg gaat. Bovendien zal hij mogelijk  de hoofdprijs vragen voor exit-assistentie. Neem daarom op wat je van de leverancier mag verwachten als je overstapt. Leg bijvoorbeeld vast welke ondersteuning je nodig hebt, welke deadlines er gelden, hoe overdracht van know-how plaatsvindt, welke prijs je betaalt en in welk bestandsformat je data zult krijgen. Een exitbeding helpt zo blijkt uit rechterlijke uitspraken (zie hier en hier).

foto: Theaelix

Sluit Menu